Procedura aplicare OG4/2017-CAS,CASS la sal. minim

OMFP_2343_2017 Precizari ANAF despre CAS si CASS – Ordin 2343-2017           În MO. nr. 717 din 5 septembrie 2017, a fost publicat OMFP nr. 2343/2017 din 31 august 2017 privind procedura de  aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

           În continuare, iată dispozițiile respectivului ordin.

           Art. 1, respectiva procedură se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate  salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este   cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Art. 2, în scopul aplicării prevederilor art. 1, salariații aflați în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligația să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Prin excepție de la aceste prevederi, în cazul în care la unul dintre angajatori salariații realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, aceștia nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

Declarația pe propria răspundere anterior menționată se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

Astfel, în vederea completării acestei declarații pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabilește baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

De asemenea, în vederea încadrării în situația prevăzută la art. 1, salariatul cumulează veniturile brute lunare realizate din salarii și asimilate salariilor, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile sociale.

Art. 3 dispune că în scopul aplicării respectivei proceduri, prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înțelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracțiune din lună, nivelul salariului minim brut pe țară aferent zilelor lucrate din lună se stabilește după cum urmează:

(Salariul minim brut pe țară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate în lună

Art. 4 se prevede faptul că declarația pe propria răspundere menționată mai sus constituie document justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la lit. e) a alin. (3) al aceluiași articol.

Angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații, în vederea încadrării salariatului în situația reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Art. 5 stabilește că declarația pe propria răspundere anterior prevăzută cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum și informații referitoare la încadrarea salariatului în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal. Modelul declarației pe propria răspundere menționate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 6 se arată faptul că pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariații aflați în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal depun declarația pe propria răspundere la fiecare angajator, potrivit prevederilor art. 2, până cel târziu la data de 10 septembrie 2017.

Art. 7 prevede o serie de exemple privind aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

 

Puteti descarca pentru clarificari OMFP_2343_2017

O analiza ANAF cu clarificarea unor spete particulare este furnizată de următoarele Precizari ANAF despre CAS si CASS – Ordin 2343-2017

Despre autor

Lutz Emil, Inginer electronist. Director General al S.C. Infostar comprod SRL. Experiență de peste 25 de ani în programare, cunoștințe aprofundate de contabilitate, specialist IT, vastă experiență legată de relațiile cu clienții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *