Furnizăm servicii complexe legate de casele de marcat: întocmire acte ANAF, fiscalizare/defiscalizare, încărcare coduri PLU, instruire salariați, schimbări de oră/cote TVA, reparații diverse.

Servicii oferite gratuit odată cu vânzarea inițială


Vânzarea unei case de marcat electronice fiscale nu este în nici un caz o simplă operațiune comercială. În costurile produsului sunt incluse:

 • consultanța de specialitate în alegerea produsului fiscal optim sub aspectul preț – destinație/scop;
 • întocmirea de acte necesare pentru obținerea seriei fiscale;
 • depunerea actelor la DGFP Argeș (pentru alte județe depunerea va fi efectuată de client);
 • urmărirea și ridicarea actelor de la DGFP Argeș;
 • realizarea operației de fiscalizare, în urma căreia casa trece din regim nefiscal în regim fiscal (în antetul superior al bonului se scrie numele, adresa punctului  de lucru și codul fiscal, respectiv în antetul inferior se memorează seria fiscală acordată de ANAF);

ATENȚIE: Aceste date, odată introduse în memoria fiscală , NU MAI POT FI MODIFICATE !!!

 • programarea articolelor care vor fi vândute  în memoria casei de marcat (operația este gratuită numai în cazul furnizării unei liste în format electronic-Excel) sau conectarea la calculator;
 • instruirea personalului clientului;
 • oferirea plăcuțelor cu “Pastrați bonul fiscal”, respectiv cu numărul de telefon al ANPC;
 • clarifcari cu privire la varianta de contract de service pe care îl va alege clientul (contractul cuprinde reglementearea obligatorie a regulilor de asistență oferite de firma de service). Contractul va include și contractul obligatoriu de furnizare role de casă de marcat.

    Servicii ulterioare vânzării produsului                                                               >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

         Serviciile ulterioare vânzării sunt diverse . Ele pot fi sau nu incluse în Contractul de mentenanță (deci pot fi gratuitesau contra-cost). Printre acestea se pot enumera:

 • Constatările unor defecțiuni;
 • Programarea articolelor (coduri PLU);
 • Revizia anuală;
 • Reprogramarea datei/orei (de exemplu la schimbările de ora de vară sau iarnă);
 • Reprogramarea TVA (de exemplu la modificări legislative ale cotelor de TVA);
 • Defiscalizarea (predare memorie fiscală) la închiderea punctului de lucru/schimbarea punctului de lucru/memorie fiscală plină/memorie fiscală defectă;
 • Fiscalizarea, după schimbarea memorie fiscală sau fiscalizare casă de marcat achiziționată de la alt furnizor;
 • Schimbarea memoriei fiscală pentru modificare punct de lucru sau memorie fiscală plină;
 • Citirea de date din memoria fiscală, solicitată din diverse cauze;
 • Transferul unei case de marcat pe o altă societate;
 • Reparații diverse;
 • Reșcolarizare;
 • Curățarea casei de marcat;
 • Livrare de role de casă de marcat.

Contractul de mentenanță case de marcat                                                         >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

Acesta presupune:

 • Efectuarea de către Infostar a operaţiilor de întreţinere şi service la Aparatele de marcat electronice  fiscale (AMEF)
 • Reglementarea drepturilor/obligaţiilor privind vânzarea/cumpărarea rolelor de hârtie conform cu legislaţia în vigoare;
 • Asigurarea de piese de schimb pentru casele de marcat.

ÎNTREŢINEREA include:

I. Verificarea periodică a echipamentelor cuprinse în contract. Se vor efectua:

 • operaţii de curăţire generală periodică a  interioarelor/exterioarelor  caselor de marcat,  a subansamblelor care asigură tipărirea bonurilor fiscale, atastaturilor şi a e elementelor care afişează informaţia  (înlăturare praf şi alte corpuri străine, curăţare / ungere / înlocuirea  imprimantelor uzate, a acumulatorilor cu funcţionare incorectă, etc.);
 • operaţiuni de  diagnoză cu privire la ieşirea din parametri a unor componente interne,  cu propuneri de înlocuire sau up-grade);
 • efectuarea testelor de verificare şi funcţionare recomandate de producător;
 • refacerea reglajelor pierdute ca urmare a procesului normal de funcţionare şi/sau a uzurii normale a pieselor componente;
 • programarea, reconfigurarea, setarea diverşilor parametri ai echipamentelor (exemplu ora afişată);
 • verificarea utilizării echipamentelor în condiţiile recomandate de producător.

II. Realizarea diverselor programări,  eventual asociate unor drivere care permit interconectarea caselor de marcat cu aplicaţii informatice (de exemplu programarea unor coduri PLU, a unor departamente şi a unor moduri de lucru specifice).

III. Consultanţa  privind  achiziţionarea de produse hardware asociate echipamentului de bază (calculatoare, imprimante, UPS, cititor de coduri de bare) sau cu privire la trecerea la soluţii informatice de gestiune în care să fie integrate şi casele de marcat deservite;

IV. Instruirea  şi reinstruirea periodică a personalului cu privirea la corecta utilizare a caselor de marcat fiscale, cu privire la generarea diverselor rapoarte obligatorii sau opţionale, utile în procesul de comerţ sau solicitate de organele fiscale;

V. Informarea  cu  privire  la  modificările  legislative  periodice care privesc utilizarea caselor de marcat.

SERVICE-ul include:

I. Remedierea defectelor apărute în exploatarea caselor de marcat detaliate în Cap.13,defecte apărute ca rezultat al uzurii a echipamentelor,în condiţii de exploatare corecte;

II.  Răspuns prompt la orice altă solicitare legată de echipamentele care fac obiectul acestui contract, soluţionarea  operativă  a oricaror  incidente, erori, perturbaţii  care  ar  putea să apară  în  timpul  utilizării  echipamentelor. Acest lucru se poate realiza prin telefon, Internet, la sediul FURNIZORULUI sau la sediul CLIENTULUI.

Variantele de <CONTRACTE  DE  MENTENANȚĂ CASE DE MARCAT  ȘI DE FURNIZARE DE  ROLE>

(cu includerea de deplasări la punctele de lucru ale clientului - valabil pentru Pitești și localități limitrofe) :

A. SERVICE  TOTAL

Factura de contract se emite trimestrial / semestrial / anual.  Prestări incluse:

 • 1 deplasare/trimestru la fiecare punct de lucru al clienţilor pentru executare service trimestrial,  introducere de articole noi,furnizare de consumabile;
 • Număr nelimitat de deplasări la punctele de lucru ale clienţilor pentru remedierea defecţiunilor tehnice;
 • Manopera de reparaţie gratuită;
 • Programarea unui număr de maxim 100 de coduri PLU/trimestru/casă de marcat;
 • Reprogramări case de marcat (schimbare cote TVA, schimbare oră,etc) ;
 • Extragere de informaţii din memoria casei de marcat (Z-uri pierdute, rapoarte periodice, etc);
 • Defiscalizări/refiscalizări sau schimbări de memorie fiscală plină; 
 • Deserviri telefonice nelimitate;
 • Revizia anuală obligatorie;
 • Instruire periodică a personalului de deservire al casei;
 • Informarea clientului cu privire la modificări ale legislației cu privire la casele de marcat fiscale.

NOTA: Sesizarea defecţiunii se înregistrează prin email sau fax, utilizând “Formularul de sesizare defecţiuni tehnice la casa de marcat electronică fiscală” , anexat la contractul de service.

B. SERVICE  PARŢIAL 
Factura de contract se emite semestrial / anual, la începutul perioadei de deservire. Prestări incluse:

 • 1 deplasare/semestru la fiecare punct de lucru al clienţilor pentru executare service periodic,introducere de articole noi, furnizare de consumabile ;
 • Număr de maxim 2 deplasări/semestru la fiecare punct de lucru al clienţilor pentru remedierea defecţiunilor tehnice, furnizare de consumabile;
 • Manopera de reparaţie gratuită;
 • Programarea unui număr de maxim 100 coduri PLU/semestru/casă de marcat;
 • Schimbare oră vară/iarnă ;
 • Schimbări de memorie fiscală plină; 
 • Deserviri telefonice nelimitate;
 • Revizia anuală obligatorie;
 • Instruire periodică a personalului de deservire al casei;
 • Informarea clientului cu privire la modificări ale legislației cu privire la casele de marcat fiscale.

NOTA: 1. Sesizarea defecţiunii se înregistrează prin email sau fax, utilizând “Formularul de sesizare defecţiuni tehnice la casa de marcat electronică fiscală” , anexat la contractul de service;

2. Următoarele operaţii sunt contra-cost: Defiscalizări/refiscalizări / schimbare cote TVA/ Extragere de informaţii din memoria casei de marcat (Z-uri pierdute, rapoarte periodice, etc)/ programări de coduri PLU peste numărul de 100 coduri PLU/semestru;

C. SERVICE  MINIMAL      

Factura de contract se emite anual, la începutul perioadei de deservire.  Prestări incluse:

 • 1 deplasare/an la fiecare punct de lucru al clienţilor pentru executare revizie tehnică obligatorie anuală, furnizare de consumabile ;
 • Programarea unui număr de maxim 50 coduri PLU/an/casă de marcat;
 • Schimbare oră vară/iarnă numai la sediul Infostar ;
 • Deserviri telefonice – maxim 6/an/casă;
 • Revizia anuală obligatorie;
 • Informarea clientului cu privire la modificări ale legislației cu privire la casele de marcat fiscale.

NOTA: 1. Sesizarea defecţiunii se înregistrează în momentul aducerii casei în firmă, prin “Formularul de sesizare defecţiuni tehnice la casa de marcat electronică fiscală”. Manopera de reparaţia postgatanţie/defect din exploatare incorectă este contra-cost;

2. Următoarele operaţii sunt contra-cost: Manopere de reparaţie / Schimbări de memorie fiscală plină, Defiscalizări/refiscalizări / schimbare cote TVA / Extragere de informaţii din memoria casei de marcat (Z-uri pierdute, rapoarte periodice, etc), programări de coduri PLU peste numărul de 50 coduri PLU/an/casă, instruire periodică a personalului de deservire al casei (ulterior instruirii din momentul livrării)

 Variantele de <CONTRACTE  DE  MENTENANȚĂ CASE DE MARCAT  ȘI DE FURNIZARE DE  ROLE> 

(fără includerea de deplasări la punctele de lucru ale clientului) :

 A. SERVICE  TOTAL

Factura de contract se emite trimestrial / semestrial / anual.  Prestări incluse:

 • Manopera de reparaţie gratuită;
 • Programarea unui număr de maxim 100 de coduri PLU/trimestru/casă de marcat;
 • Reprogramări case de marcat (schimbare cote TVA, schimbare oră,etc) ;
 • Extragere de informaţii din memoria casei de marcat (Z-uri pierdute, rapoarte periodice, etc);
 • Defiscalizări/refiscalizări sau schimbări de memorie fiscală plină;
 • Deserviri telefonice nelimitate;
 • Revizia anuală obligatorie;
 • Instruire periodică a personalului de deservire al casei;
 • Informarea clientului cu privire la modificări ale legislației cu privire la casele de marcat fiscale.

NOTA: Sesizarea defecţiunii se înregistrează prin email sau fax (dacă deplasarea este achitată de client), respectiv în momentul aducerii casei în firmă, utilizând “Formularul de sesizare defecţiuni tehnice la casa de marcat electronică fiscală”, anexat la contractul de service.

B. SERVICE  PARŢIAL 
Factura de contract se emite trimestrial / semestrial / anual, la începutul perioadei de deservire. Prestări incluse:

 • Manopera de reparaţie gratuită;
 • Programarea unui număr de maxim 100 coduri PLU/semestru/casă de marcat;
 • Schimbare oră vară/iarnă;
 • Schimbări de memorie fiscală plină; 
 • Deserviri telefonice nelimitate;
 • Revizia anuală obligatorie;
 • Instruire periodică a personalului de deservire al casei;
 • Informarea clientului cu privire la modificări ale legislației cu privire la casele de marcat fiscale.

NOTA: 1. Sesizarea defecţiunii se înregistrează prin email sau fax (dacă deplasarea este achitată de client), respectiv în momentul aducerii casei în firmă, utilizând “Formularul de sesizare defectare casă de marcat electronică fiscală” , anexat la contractul de service;

2. Următoarele operaţii sunt contra-cost: Defiscalizări/refiscalizări / schimbare cote TVA/ Extragere de informaţii din memoria casei de marcat (Z-uri pierdute, rapoarte periodice, etc)/ programări de coduri PLU peste numărul de 100 coduri PLU/semestru/casă de marcat ;

C. SERVICE  MINIMAL

Factura de contract se emite anual, la începutul perioadei de deservire.  Prestări incluse:

 • Programarea unui număr de maxim 50 coduri PLU/an/casă de marcat;
 • Schimbare oră vară/iarnă numai la sediul Infostar;
 • Deserviri telefonice – maxim 6/an/casă;
 • Revizia anuală obligatorie;
 • Informarea clientului cu privire la modificări ale legislației cu privire la casele de marcat fiscale.

NOTA: 1. Sesizarea defecţiunii se înregistrează prin email sau fax (dacă deplasarea este achitată de client), respectiv în momentul aducerii casei în firmă, utilizând “Formularul de sesizare defectare casă de marcat electronică fiscală” , anexat la contractul de service.

2. Următoarele operaţii sunt contra-cost: Manopere de reparaţie / Schimbări de memorie fiscală plină, Defiscalizări/refiscalizări / schimbare cote TVA / Extragere de informaţii din memoria casei de marcat (Z-uri pierdute, rapoarte periodice, etc), programări de coduri PLU peste numărul de 50 coduri PLU/an/casă de marcat, instruire periodică a personalului de deservire al casei (ulterior instruirii din momentul livrării).