25 de ani de experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei și mii de clienţi care se bazează pe noi pentru rezolvarea diverselor probleme de hardware, software, case de marcat fiscale.

Istoric firmă

Între 1994-1995, Lutz Emil, fondatorul Infostar Comprod, construiește prima versiune a modulului de contabilitate EVCONT, la solicitarea unui prim utilizator. Intuind potențialul de amortizare al muncii imense înglobate în acele construcții, prin instalări repetate la mai mulți clienți, acesta continuă dezvoltarea aplicației sofware prin realizarea succesivă, în anii 1996-1997 a modulelor de: evidență gestiune și comercial EVGECO, evidență personal și salarizare EVPERS, evidență imobilizări EVIMOB.

Aprilie 1996: Succesul inițial al pachetului informatic realizat și potențialul de creștere au determinat înființarea Infostar Comprod.

1996 - 1998: Timp de 2 ani au avut loc numeroase implementări ale pachetelor de programe, la firme de prestigiu cum ar fi: Zooprod SA Pitești, Agrosem SA Pitești, Agromec SA Stolnici, Muscelul SA Campulung, Vasicos Center SRL Pitești, Bella Conf SRL Pitești, Concern Impex SA Pitești, Dacia Sport SA Pitești, Danielle Star SRL Pitești, Dr. Oetker SRL Domnești, Fima SRL Pitești, Regal Corporation LTD Domnești, Romfar Group SRL Pitești și mulți alții.

Nu a existat un alt mod de extinderii al pieței de clienți în afară de metoda piramidală a clientului mulțumit, care a adus în timp alți clienți. Produsele de calitate, serviciile profesionale, apropierea de nevoile clientului, înțelegerea aprofundată a nevoilor acestuia (Lutz Emil a învățat ca autodidact meseria celor cărora le erau dedicate construcțiile software - personal cu studii și experiență economică), iată cheia succesului inițial, a dezvoltării și consolidării. O parte din aceste firme nu mai există, dar Infostar Comprod s-a dezvoltat în perioada următoare și a a extins continuu lista utilizatorilor pachetelor informatice, care au fost mereu perfecționate, adaptate la cerințele legislative dar și la particularitățile diverșilor utilizatori.

Mai 1998:  A fost deschis punctul de lucru actual al firmei, din Pitesti, Str. Petrochimiștilor, bloc B28. Acest lucru a fost determinat de succesul soluției software dar și de necesitatea de a oferi clienților noștri soluții integrate IT, hardware și software. Astfel, la clienți au început să funcționeze sisteme informatice complete, incluzând  calculatoarele, imprimantele, casele de marcat electronice fiscale, legate în rețele de calculatoare, cu aplicațiile de gestiune economică instalate, toate furnizate și deservite de specialiștii Infostar Comprod.               

1998 – 2007: A fost structurată și profesionalizată activitatea principalelor departamente ale firmei (Comerț și service de produse IT; Comerț și service case de marcat fiscale; Producere, instalare și mentenanță de produse informatice cu destinație economică). În acea perioadă au fost instalate aplicațiile noastre informatice la firme de prestigiu cum ar fi: Alvvimar Comimpex SRL Pitești, Argecom SA Pitești, Aviația Utilitară Bradu, Bilbobest SRL Pitești, Buzatu Company SRL Pitești, Capșa SA București, Carmen SRL Pitești, Comesad Depozit SA Pitești, Conarg SA Pitești, Curtea de Argeș Foresta SA, EMCO SA Pitești, Forum Rent Space SA Pitești, Haditon Group SRL Bârla, Ilsa Com Bărla, INCDBH Stefănești, Intens Prest SRL Pitești, Metalimpex România SRL Mioveni, Pentarom SRL Câmpulung, Promoterm Muntenia SRL Pitești, , San System  SRL Pitești, Send 92 SRL Pitești, Tungal Construct SRL Pitești, si alte cateva sute de clienți,persoane juridice dar și numeroși contabili autorizați sau experți contabili, ONG-uri.Din 2003 au fost dezvoltate și versiunile pentru unități bugetare, în scurt timp fiind implementate soluții informatice de evidență contabilă, salarizare, gestiune, evidență imobilizări, la majoritatea școlilor, liceelor și gradinițelor din Pitești.

2008-2017: Au fost dezvoltate noi construcții software, între care se remarcă EVIS-ERP, construit în tehnologia client-server, cu baze de date Posgres SQL. Majoritatea clientilor au migrat de la vechea aplicatie EVCONT la EVIS-ERP.  S-a continuat extinderea activității de sevicii hardware, adaugandu-se si servicii profesionale de încarcare cartușe. A continuat extinderea parcului de case de marcat electronice fiscale deservite pe bază de contracte de mentenanță.

2018: A fost înlocuit întregul parc de case de marcat aflate în funcțiune la clienții noștri cu noile case de marcat, compatibile cu cerințele de conectare ulterioară la serverul ANAF. În această perioadă a fost extinsă lista de clienți care au apelat la firma noastră pentru achiziționare și service AMEF. 

01.04.2021: A început conectarea caselor de marcat la serverul ANAF.

 

Prezentare firmă

Activităţile actuale principale ale firmei acoperă un spectru larg din domeniul IT:       

Comercializarea de calculatoare, monitoare diverse (LED sau Touchscreen), laptopuri , notebook-uri, componente de calculator, imprimante, echipamente multifuncționale, alte accesorii de calculator, cântare, sisteme POS, precum și o gamă diversă de cartuşe de imprimantă, originale şi neoriginale.

Comercializarea  de case de marcat electronice fiscale din gamele DATECS, DAISY,  ACTIVA, TREMOL, diferite modele, cuplate sau nu cu calculatorul,  deservite în  regim de contract de service;

Producţia şi comercializarea de software cu aplicaţie economică şi administrativă. Printre realizari menţionăm modulele:-EVCONT  (evidenţa contabilă);-EVGECO  (evidenţa gestiuni şi comercial);-EVPERS (evidenţa personal şi salarizare);-EVIMOB (evidenţa imobilizări corporale şi necorporale);-ARCS  (produs  de tip C.R.M. pentru administrarea relaţiilor cu clienţii şi a sarcinilor de serviciu, utilizat în special de către prestatorii de servicii).Aceste module sunt  instalate în mii de exemplare la diverşi clienţi, societăţi comerciale, ONG-uri, persoane fizice, unităţi bugetare,în diverse configuraţii (monopost sau reţea). Produsele sunt înregistrate la Oficiul român pentru drepturi de autor (ORDA);-EVIS-ERP (integrează modulele de contabilitate/gestiune/personal-salarizare/imobilizari) Având o  înaltă performanţă tehnologică şi funcţională, este realizat în limbajul Vizual-Foxpro 9.0, cu bază de date Posgres SQL, rod al unei munci susţinute al echipei noastre  de  software  pe  parcursul  mai multor ani. Cereţi detalii sau prezentări DEMO pentru că EVIS este într-adevăr altceva. Aşteptarea utilizatorilor programelor noastre a fost lungă, dar sigur veţi avea satisfacţia de a descoperi un performant  instrument de lucru, menit să elimine toate deficenţele anterioarelor aplicaţii şi să permită realizarea unei contabilităţi sau gestiuni rapide, cu mecanisme de analiză şi sinteză diverse, cu instrumente de lucru moderne.

Asistenţă tehnică complexă aferentă unora sau mai multora din produsele comercializate, dar și service aferent unor produse IT achiziţionate de la alţii. Alături de activitatea de comerţ propriu-zisă a fost acordată o maximă atenţie dezvoltării unei echipe de service (garanţie şi postgaranţie, în regim de contract sau nu) cu un înalt grad de solicitudine, promptitudine şi profesionalism. 

Printre principalele servicii acordate se pot enumera : 

  • întreţinere operativă şi depanarea sistemelor de calcul (rezolvând majoritatea problemelor software sau hardware apărute);
  • reparaţii și întreținere la laptopuri, monitoare, imprimantele, multifuncționale  cu jet de cerneală sau laser;
  • construirea şi întreţinerea reţelelor de calculatoare;
  • asistenţă tehnică software diversă;
  • service aferent caselor de marcat fiscale;
  • încărcări de cartuşe  pentru imprimantele cu jet de cerneală sau laser.

      Clienţii nostri apreciază, alături de preţurile scăzute, performanţele sistemelor de calcul vândute precum şi seriozitatea în tratarea clientului, atât la momentul comercializării cat mai ales  ulterior, acordând  o asistenţă tehnică promptă şi de calitate.         

Se asigură printr-o monitorizare permanentă şi o calitate deosebită pentru produsele şi serviciile furnizate, scopul fundamental fiind asigurarea unei continue şi sporite satisfacţii a clienţilor. Aplicaţia informatică ARCS-CRM asigură o deservire promptă a clienţilor şi o monitorizare eficientă a acestei deserviri. Sutele de clienţi pe care îi deservim, în regim de contract sau nu, apreciază acest concept, precum şi calitatea, operativitatea şi costurile rezonabile ale produselor şi serviciilor noastre.

Echipa Infostar

Departament aprovizionare, desfacere, contabilitate – vânzări, cumpărări, contabilitate, secretariat, administrativ, relații cu clienții.

 Lutz Alexandru Lucian – Administrator  Lutz Mirela Stefania – Contabil șef  Basaraga Paula Florina – Vânzări, resurse umane

Departament hardware – calculatoare, rețele, case de marcat – instalare, configurare, service

Banuță Alexandru – Tehnician hardware

Servicii IT hardware si case de marcat fiscale

Ioniță Florian Alin – Tehnician hardware

Servicii IT hardware si case de marcat fiscale

Nițu Dena Bogdan – Tehnician hardware

Servicii IT hardware si case de marcat fiscale

 

Departament software - programare software propriu, instalare, asistență tehnică

Lutz Emil – Analist programator,
Administrator
Marinescu Cristian George – Programator Preda Petrișor– Programator