Ghid pentru utilizatori cu privire la CONECTAREA caselor de marcat la ANAF

1. Cui se adresează acest ghid
Acest GHID se adresează operatorilor economici având calitatea de utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale.

2. Termene de conectare

Conform OpANAF nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează începând cu 31.03.2021.
Termenele limita de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:
30.06.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici incadrati in categoria marilor contribuabili;
30.11.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii;
 La momentul fiscalizării, daca aceasta operațiune se realizează ulterior datelor 30.06.2021, respectiv 30.11.2021, in funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparatele de marcat electronice fiscale.
IMPORTANT toate categoriile de contribuabili se pot conecta începând cu 31.03.2021.

3. Pentru ce aparate de marcat electronice fiscale se realizează conectarea?

Pentru toate modelele de aparate de marcat electronice fiscale instalate în zonele deservite de rețelele de comunicații pentru care Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București a eliberat aviz tehnic favorabil și, după caz, supliment de aviz, conform prevederilor legale stabilite la art.3, alin. (7) din OUG nr. 28/1999.
Harta zonelor deservite de rețelele de comunicații publicată pe pagina oficială de internet a ANCOM poate fi consultată accesând link-ul următor: https://www.aisemnal.ro/home
NOTĂ: Operatorii economici care nu sunt dotați cu aparate de marcat electronice fiscale, după cum acestea sunt definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, au obligația de a se conforma, spre a evita aplicarea sancțiunii prevăzută la art. 10 lit. cc)1 din cuprinsul aceluiași act normativ.

4. Care sunt obligațiile operatorilor economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone deservite de rețele de comunicații

Operatorii economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații au obligația sa întreprindă demersurile necesare pentru conectarea acestora la sistemul informatic MF-ANAF.
Astfel, operatorii economici se adresează distribuitorilor autorizați/unităților acreditate de service cu solicitarea intervenției acestora în scopul trecerii aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în profil online și implicit conectarea la sistemul informatic.
Operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale asigură, cu caracter permanent, îndeplinirea condițiilor pentru menținerea conexiunii (de exemplu asigură neîntreruperea serviciilor de internet etc.).
După realizarea conectării aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic deținător al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare la disfuncționalitățile transmiterii fișierelor de la AMEF la sistemul informatic, conform prevederii art. 2 alin. (2) din OpANAF nr. 435/2021.
RECOMANDARE: înregistrarea in SPV a operatorilor economici, pentru a beneficia de informațiile puse la dispoziție in cont ul de SPV

Transmiterea datelor:
I. Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale până la momentul realizării conectării vor fi transmise de operatorul economic (deținător al AMEF) conform prevederilor OpANAF nr. 627/2018, prin depunerea declarației A4200 până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
II. Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale după momentul conectării aparatului la sistemul informatic se vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnică, fără a mai fi necesară în această situație, transmiterea declarației A4200
Exemplu: Daca data de trecere in funcționare online este 05.04.2021, atunci pentru perioada 01.04.2021 – 04.04.2021 datele se vor transmite prin intermediul declarației A4200. Începând cu data de 05.04.2021 datele se vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnica.

5. Care sunt obligațiile operatorilor economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de rețele de comunicații
Operatorii economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de rețele de comunicații au obligația de a informa ANAF cu privire la aceasta situație, prin depunerea declarației pe propria răspundere, prevăzută la anexa 2 la OpANAF nr. 435/2021 care se transmite organului fiscal exclusiv online prin transmiterea formularului F4110, cu respectarea termenelor stabilite la art. 3 din cuprinsul actului normativ sus menționat, respectiv
 până la data de 30.06.2021 operatorii economici din categoria marilor contribuabili;
 până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.
 operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.7.2021, respectiv 1.12.2021, în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
Declarația este disponibila pe portalul ANAF, secțiunea Servicii Online, subsecțiunea Descărcare declarații si se transmite prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro2, după cum se procedează și în cazul celorlalte formulare incidente domeniului aparatelor de marcat electronice fiscale.

Informații suplimentare se pot obține:
– accesând https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF
– prin Formularul Unic de Contact – https://www.anaf.ro/asistpublic/
– telefonic , apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60
– la structurile de asistență pentru contribuabili, din cadrul unităților fiscale teritoriale

Despre autor
Avatar

Inginer electronist. Director General al S.C. Infostar Comprod SRL. Experiență de peste 25 de ani în programare, cunoștințe aprofundate de contabilitate, specialist IT, vastă experiență legată de relațiile cu clienții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *