Infostar furnizează soluții IT complete pentru magazine: produsele hardware necesare, aplicațiile software proprii de vânzări / gestiune / contabilitate și servicii de mentenanță complexe.   

Front-Office

Pentru un punct de vânzare (denumit și Point Of Sale sau prescurtat POS) fără necesitate de a efectua în acel loc NIR-uri, diverse operațiuni de gestiune sau de contabilitate primară, se poate utiliza următoarea structură minimală:

1. Sistem complet cu monitor LED, tastatură și mouse, sau

     Sistem complet cu monitor Touchscreen (tastatura și mouse-ul se vor utiliza ca elemente auxiliare) sau

     Laptop (se pot utiliza tastatură și mouse cuplate la Laptop ca elemente auxiliare) sau

     Sistem POS ALL in ONE (tastatura și mouse-ul se vor utiliza ca elemente auxiliare);

2.  Casă de marcat (oricare din modelele care pot funcționa ca imprimantă fiscală: Activa Royal EJ, Datecs MP 55B, Datecs MP 55L, etc.);

3. Sertar de bani cuplat la casa de marcat (opțional);

4. Software de vânzări (submodulul de vânzări din EVGECO-A sau din EVIS-ERP);

5. Cititor de coduri de bare (numai dacă majoritatea produselor conțin cod de bare);

6. Cântar comercial (dacă se vând și produse cântăribile).

Observații:

Back-Office

 În cazul necesității unui al doilea sistem de calcul/laptop - denumit și <BACK-OFFICE> (pentru a efectua NIR-uri, diverse operațiuni de gestiune sau de contabilitate primară), plasat frecvent în încăperi din afara spațiului alocat magazinului propriu-zis, legat în rețea cu sistemul <FRONT-OFFICE>, se vor utiliza:

1. Sistem complet cu monitor LED, tastatură și mouse,  sau

    Laptop (se pot utiliza tastatură și mouse cuplate la Laptop ca elemente auxiliare)

2. Software de gestiune-stocuri și contabilitate primară (modulul EVGECO-A sau EVIS-ERP - gestiune și comercial);

3. Cititor de coduri de bare (numai dacă majoritatea produselor conțin cod de bare);

4. Elemente de rețea care permit interconecarea sistemului/sistemelor <FRONT-OFFICE> cu sistemul <BACK-OFFICE>.

Observații:

 • Este necesar ca pe calculator să se instaleze un sistem de operare Windows cu licență și un program antivirus licențiat;
 • Este util ca sistemul să fie legat la Internet, pentru a se putea efectua elemente de instruire sau asistență tehnică on-line la solicitare;
 • Ansamblul echipamentelor va fi alimentat prin intermediul unei surse de alimentare tampon de tip UPS, pentru a preveni pierderea de date în situația unor căderi ale de tensiunii de alimentare.

Soluții pentru magazine mici cu număr redus de operații de vânzare

 Varianta 1. Se poate utiliza o structură <FRONT-OFFICE>

 • Configurația concretă se va definitiva după o analiză aprofundată a necesităților și a bugetului de investiții al clientului, de către specialiștii Infostar;
 • Se vor creea variante de structuri, incluzând un sistem de calcul (cu monitor LED sau Touchscreen ) sau laptop sau unitate POS ALL in ONE;
 • Se va alege casa de marcat potrivită (vezi criteriile de selecție detaliate în capitolul <Cum să alegem o casă de marcat> din pagina Întrebări frecvente;
 • Se va clarifica dacă se dorește software-ul de vânzări EVGECO-A-submodulul de vânzări sau EVIS-ERP-modulul de vînzări;
 • Se va decide dacă de vor folosi: sertar de bani, cititor de coduri de bare, cântar comercial, licențe diverse, sursă de tensiune UPS, etc.

Variata 2. Se poate utiliza o structură <FRONT-OFFICE + BACK-OFFICE> integrate într-un singur calculator.

 • Configurația concretă se va definitiva după o analiză aprofundată a necesităților și a bugetului de investiții al clientului, împreună cu specialiștii Infostar;
 • Se vor creea variante de structuri, incluzând un sistem de calcul (cu monitor LED sau Touchscreen ) sau laptop sau unitate POS ALL in ONE;
 • Se va alege casa de marcat potrivită (vezi criteriile de selecție detaliate în capitolul <Cum să alegem o casă de marcat> din pagina Întrebări frecvente;
 • Se va clarifica dacă se dorește software de gestiune EVGECO-A sau EVIS-ERP-modulul de gestiune și comercial;
 • Se va decide dacă de vor folosi: sertar de bani, cititor de coduri de bare, cântar comercial, licențe diverse, sursă de tensiune UPS, etc.

NOTĂ: Utilizarea integrării ansamblului software <vânzări> (FRONT-OFFICE) cu cel de gestiune și contabilitate primară (BACK-OFFICE) sunt perfect posibile, acolo unde volumul de vânzări nu este unul foarte mare numeric, încât să existe timp pentru a efectua pe același calculator, alternativ a ambelor feluri de operațiuni.

Soluții pentru magazine mici/medii cu operații de vânzare numeroase

Se pot utiliza una sau mai multe structuri <FRONT-OFFICE> alături de una sau mai multe structuri <BACK-OFFICE>

 • Configurațiile concrete se vor definitiva după o analiză aprofundată a necesităților și a bugetului de investiții al clientului, împreună cu specialiștii Infostar;
 • Se va creea structura de rețea a magazinului și a spațiilor alocate celor care operează documente de BACK-OFFICE;
 • Se vor creea variante de structuri, incluzând sisteme de calcul (cu monitor LED sau Touchscreen ) sau laptopuri sau unitate POS ALL in ONE;
 • Se vor alege casele de marcat potrivite (vezi criteriile de selecție detaliate în capitolul <Cum să alegem o casă de marcat> din pagina Întrebări frecvente;
 • Se va clarifica dacă se dorește software de gestiune EVGECO-A sau EVIS-ERP-modulul de gestiune și comercial și numărul de licențe necesare;
 • Se va decide dacă de vor folosi: sertare de bani, cititoare de coduri de bare (de care și câte), cântare (de ales dintre variantele oferite în funcție de modalitățile de cântărire dorite), licențe diverse, surse de tensiune UPS, etc.

Imagini pentru echipamentele implicate:

Casa de marcat Activa Galaxy

Soluție de magazin cu sistem complet

Soluție de magazin cu POS ALL in ONE