Cum se calculează CAS, CASS dacă salariatul este în CFP, a absentat nemotivat ?

Cum se calculează CAS, CASS dacă salariatul este în concediu fără plată, a absentat nemotivat, este în somaj tehnic: la venitul realizat sau la salariul minim?

Potrivit prevederilor art.146 alin.(5^1) din Codul fiscal, contribuția de asigurări sociale datorată de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu norma intreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate asupra salariului de baza minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzator numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ, cu cateva excepții prevazute la alin.(5^2)

Prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înțelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Codului muncii (a se vedea art.3 alin.(1) din OMFP nr.2343/2017).

Neinregistrarea suspendarii contractului de munca in Revisal este interpretata de inspectorii ANAF ca si cum contractul de munca ar fi activ.

Potrivit prevederilor art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractual individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar. Aceasta situație este cunoscută și ca șomaj tehnic.

Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicati în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfașoară activitate, beneficiază de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3). Pe durata reducerii si/sau a întreruperii temporare prevazute mai sus salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii (a se vedea art.53 din Codul muncii).

Și în cazul concediului fără plată contractul de muncă poate fi suspendat, prin acordul parților (a se vedea art.54 din Codul muncii).

Astfel, și în cazul șomajului tehnic și în cazul concediului fără plată contractul de muncă se suspendă iar suspendarea se înregistrează în Revisal.

Conform art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, orice modificare privind perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale, se transmit în registru cel tarziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate, când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

Prin urmare, in baza prevederilor legale prezentate mai sus, se poate aprecia că NUMAI DACĂ contractul de muncă este suspendat iar suspendarea este înregistrată în Revisal, contribuțiile sociale (CAS si CASS) se vor calcula la venitul realizat și nu la nivelul salariului minim brut pe țară.

Invers, dacă contractul de muncă NU ESTE SUSPENDAT, pentru zilele de concediu fără salariu, zilele de absențe nemotivate, zilele de șomaj tehnic se va calcula CAS/CASS la salariul minim pe economie.

NOTĂ: Pe pagina de Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală au avut loc în lunile  august-septembrie 2017  mai multe sesiuni de asistenţă online cu tema ”Calculul contribuțiilor sociale în contextul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.4/2017“.
 
Iată 2 dintre întrebarile puse si raspunsurile oferite de specialițtii ANAF:  

  1. ”Ce se întâmplă cu acele contracte încheiate cu salariul brut de 1450 lei, norma de 8 ore/zi, care din diverse motive (inactivitate temporara, absenteism nemotivat, invoiri, concedii fara salariu) nu indeplinesc norma lunara (din 20 zile lucratoare, salariatul lucreaza efectiv 15 zile) si astfel au salariul sub 1450 lei dar peste minimul pe economie raportat la numarul de zile lucrate (nu lucratoare) din luna? Se vor plati contributii majorate pentru aceste situatii? E ca si cum nu am plati salariatul pentru ca nu a muncit, dar am plati contributii la stat pentru o perioada”.
     
    Agenția Națională de Administrare Fiscală: ”Calculul se face proporţional cu zilele în care contractul de muncă a fost activ Dacă perioada întreruperilor reprezintă perioadă în care contractul de muncă este suspendat, potrivit prevederilor Codului Muncii atunci calculul se face ţinând cont de numărul zilelor lucrate”.
      
    2. ”Un salariat cu norma intreaga si salariu brut de 1500 lei (care nu se afla intr-una din exceptiile prevazute de OG.4) face pe parcurusul lunii august cerere pentru concediu fara plata de 12 zile pentru rezolvarea unor probleme personale. In statul de plata al lunii august acest salariat va figura cu un venit realizat mai mic decat salariul minim pe economie. CAS si CASS angajator se vor calcula sa venitul realizat sau la salariul minim pe economie?”

Agenția Națională de Administrare Fiscală: ”Dacă venitul angajatului este mai mic decât salariul minim brut pe ţară, deoarece salariatul a beneficiat de concediu fără plată 12 zile, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator este salariul minim brut pe ţară cu excepţia situaţiei în care pentru perioada concediului fără plată contractul de muncă este suspendat potrivit Codului Muncii.
(Codul Muncii -art. 54 Contractul individual de muncă POATE fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale)”.

Despre autor
Avatar

Inginer electronist. Director General al S.C. Infostar Comprod SRL. Experiență de peste 25 de ani în programare, cunoștințe aprofundate de contabilitate, specialist IT, vastă experiență legată de relațiile cu clienții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *